DİÇEB MECLİS ÜYELERİ SEÇİLMESİ
Tarih : 04-10-2019 576 defa incelendi

ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 13.04.2019 Karar No. 2019/23 Kararın Konusu DİÇEB Meclis Üyelerinin Seçilmesi Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mehmet Sinan MENEKŞE, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Merkezi Diyarbakır’da olan; çevrenin korunması, iyileştirilmesi, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, çevre saplığının korunması, temizlik ve katı atıklarla ilgili hizmetlerde bulunan Diyarbakır İli Çevre Hizmetleri Birliği Meclisinin oluşturulması amacıyla Birliğin doğal üyesi Belediye Başkanı dışında meclis üyelerinden Necla TAMRİŞ ile Bedrettin KARABULAK’ın asil, Kübra ÖZTÜRK’ünde yedek üyelikleri için meclisçe aday olan bu üyelere yönelik yapılan işaretli oylamada oy birliği ile seçilmelerine karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/23 Kararın Tarihi : 13/04/2019 Teslim Alındığı Tarih : 15/04/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :