GABB Meclis Üyeleri Seçilmesi
Tarih : 13-04-2019 466 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 13.04.2019 Karar No. 2019/22 Kararın Konusu GABB Meclis Üyelerinin Seçilmesi Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mehmet Sinan MENEKŞE, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Meclisinde Çınar Belediyesinin temsili için Birliğin doğal üyesi Belediye Başkanı dışında meclis üyelerinden Belediye Başkanı dışında 2 asıl 1 yedek üyenin belirlenmesine geçildi. Meclis üyelerinden Necla TAMRİŞ, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL’ün asil üyeliğe, Mehmet DÜZÜN’ünde yedek üyeliği için bu üyelere yönelik yapılan işaretli oylamada meclisçe oy çokluğu ile seçilmelerine karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/22 Kararın Tarihi : 13/04/2019 Teslim Alındığı Tarih : 15/04/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :