İhtisas Komisyonları
Tarih : 13-04-2019 439 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 13.04.2019 Karar No. 21 Kararın Konusu İhtisas Komisyonları Seçimlerinin Yapılması Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mehmet Sinan MENEKŞE, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19’uncu Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin de 21’inci maddesine göre meclis görev süresi bir yılı geçmemek üzere nispi temsil yöntemi ile plan ve bütçe, imar ve bayındırlık komisyonu üye seçimlerine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu 5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesine göre Nisan 2020’ye kadar bir yıllığına görev yapacak olan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine nispi temsil yöntemine göre aday olan Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den Kübran ÖZTÜRK, Berivan DAL, Necat ARSLAN ve Bedrettin KARABULAK, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Şeref BAKIR için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine, İmar ve Bayındırlık Komisyonu 5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesine göre Nisan 2020’ye kadar bir yıllığına görev yapacak olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine nispi temsil yöntemine göre aday olan Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den Kübran ÖZTÜRK, Berivan DAL, Songül KARACA, Mehmet DÜZÜN, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Âdem GÜNEŞ için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/21 Kararın Tarihi : 13/04/2019 Teslim Alındığı Tarih : 15/04/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :