Belediye Organlarının Seçimlerinin Yapılması
Tarih : 13-04-2019 447 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 13.04.2019 Karar No. 20 Kararın Konusu Belediye Organları Seçimlerinin Yapılması Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mehmet Sinan MENEKŞE, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19’uncu Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin de 19’uncu maddesine göre yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, iki asil ve iki yedek olmak üzere dört meclis kâtibi ile Belediye Meclisleri Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesine göre de iki encümen üye seçimlerine geçildi. Meclis Başkan Vekilleri Meclis 1. Başkan Vekilliği için aday olan Kadri ÇELİK için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre yapılan gizli oylama sonucu 25 (Yirmibeş) adet kabul kullanıldığı, bu oylamaya göre oy birliği ile Kadri ÇELİK’in Meclis 1. Başkan Vekilliğine, Meclis 2. Başkan Vekilliği için aday olan Salime FİDAN için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre yapılan gizli oylama sonucu 25 (Yirmibeş) adet kabul kullanıldığı, bu oylamaya göre oy birliği ile Salime FİDAN’ın Meclis 2. Başkan Vekilliğine, Meclis Kâtipleri Asil meclis kâtipliğine aday olan Meclis üyelerinden Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN ile Berivan DAL, Necat ARSLAN için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre Yapılan gizli oylama sonucu mühürlü zarflar toplanarak yapılan açık tasnifinde Âdem GÜNEŞ ve Mahmut DAĞHAN’ın 7 (Yedi) adet, Berivan DAL ve Necat ARSLAN’ın ise (Onsekiz) adet oy aldığı, bu oylamaya göre Berivan DAL ve Necat ARSLAN’ın oy çokluğu ile asil Meclis Kâtipliğine, Yedek meclis kâtipliğine aday olan Remziye DURAN ile Delil METİN için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre yapılan gizli oylama sonucu 7 (Yedi) adet çekimser, 18 (Onsekiz) adet kabul oyu kullanıldığı, bu oylamaya göre Remziye DURAN ile Delil METİN’in oy çokluğu ile yedek Meclis Kâtipliğine, Encümen Nisan 2020’ye kadar görev yapacak encümen üyeliğine aday olan Şeref BAKIR, Mustafa ÖZMEN ile Remziye DURAN, Mikail TEMİZ için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre yapılan gizli oylama sonucu mühürlü zarflar toplanarak yapılan açık tasnifinde Şeref BAKIR, Mustafa ÖZMEN’in 7 (Yedi) adet, Remziye DURAN, Mikail TEMİZ’in ise 18 (Onsekiz) adet oy aldığı, bu oylama doğrultusunda Remziye DURAN ile Mikail TEMİZ’in oy çokluğu ile encümen üyeliklerine seçilmelerine karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/20 Kararın Tarihi : 13/04/2019 Teslim Alındığı Tarih : 15/04/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :