HAYVANLAR İÇİN BARINAK RAPORU
Tarih : 03-09-2019 416 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 03.09.2019 Karar No. 64 Kararın Konusu Anket Çalışması Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mehmet Sinan MENEKŞE, Hamit PİÇAK, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 03 Eylül 2019 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Halkla İlişkiler Komisyonunun 28.08.2019 tarih ve 2019/02 sayılı “Anket Çalışması” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü. Halkla İlişkiler Komisyonunca; 23-28 Ağustos 2019 tarihinde konu ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur. İlçemiz ve bağlı mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, kendileriyle birebir iletişim kurmak ve belirtilen sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek amacıyla bu ve benzeri konuları içerecek kapsamlı bir anket çalışmasının yapılması amacıyla; İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tatminlerinin ölçülmesi, Belediyemizin devam eden projelerin etkinliklerinin ölçülmesi ile mevcut durumunun anlaşılması, Belediyemizin güçlü ve zayıf taraflarının belirlenmesi, Önümüzdeki süreçte yapılacak hizmetlerin tespit edilmesi ve benzeri konuları içeren detaylı bir anketin yapılması komisyonca uygun görülmüştür. Şeklindeki komisyon raporunun kabul edilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/33 Kararın Tarihi : 10/06/2019 Teslim Alındığı Tarih : 10/06/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :