SOSYAL DENGE TAZMİNATI
Tarih : 08-09-2019 443 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 09.08.2019 Karar No. 60 Kararın Konusu Sosyal Denge Tazminatı Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mehmet Sinan MENEKŞE, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Ağustos 2019 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Meclis Üyesi Bedrettin KARABULAK’ın “Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele Sosyal Denge Tazminatı verilmesi” konulu önergesi incelenerek gereği düşünüldü. Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, sosyal yardım adı altında iyileştirme zammı yapılması amacıyla; yetkili memur sendikası ile Belediye arasında yapılan toplu sözleşme metninde “İyileştirme Zammı” maddesinde geçen ve 4688 Sayılı Kanunun 32’nci maddesi uyarınca, 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15’inci maddesi hükümleri çerçevesinde sendika üyesi olan belediye çalışanların almakta oldukları aylıklarına ilaveten her ayın maaş günü sosyal denge tazminatı adı altında diğer memurlara ödenen miktar kadar sözleşmeli personellere de ödenmesine oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/51 Kararın Tarihi : 09/08/2019 Teslim Alındığı Tarih : 15/08/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :