MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI
Tarih : 10-06-2019 515 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 10.06.2019 Karar No. 33 Kararın Konusu Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 10 Haziran 2019 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 140 sayılı ve “Meclis Üyeleri Huzur Hakkı” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32’inci maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, aynı kanunun 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” Hükmü doğrultusunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesine göre “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.” “Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır.” 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” Her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulan ihtisas komisyonlarından; imar komisyonu toplantı süresi en çok 10 gün, diğer ihtisas komisyonları toplantı süreleri 5 günden fazla olamaz. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’inci maddesinde “Belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından oluşturulan denetim komisyonunun çalışma süresi de en fazla 45 gündür. Bu itibarla; belediyemizin 17’inci seçim dönemi süresince meclis huzur haklarının yukarıda kanun gereği belirtilen şekilde yapılmasına belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/33 Kararın Tarihi : 10/06/2019 Teslim Alındığı Tarih : 10/06/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :