MEZARLIKLAR RAPORU
Tarih : 05-08-2019 473 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 05.08.2019 Karar No. 53 Kararın Konusu Mezarlıklar Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mehmet Sinan MENEKŞE, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 05 Ağustos 2019 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Çevre ve Sağlık Komisyonunun 26.07.2019 tarih ve 2019/04 sayılı “Mezarlıklar” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü. Mezarlık hizmetleri 2014 yılına kadar Belediyemiz eliyle yapılmakta iken 6360 sayılı Yasa ile birlikte mezarlık işleri Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.” Görevini Büyükşehir belediyelerine vermiş, ikinci fıkrasının (e) bendi “Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek görevini ilçe ve ilk kademe belediyelerine vermiştir. Bu doğrultuda da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı her yıl meclis kararı ile her ilçenin nüfus oranına göre belirlediği bir bedel karşılığında bu görevi ilçe belediyelerine yaptırmaktadır. Bu kapsamda ilçemizde mevcut mezarlıklar neredeyse dolmuş durumdadır. Bu amaçla büyükşehir belediyesi ile koordineli bir şekilde yeni mezarlık alanı tespitine ya da mevcut bazı mezarlık alanlarının genişletilmesi yoluna gidilmesi yönünde karar birliğine varılmıştır. Fatih Mahallesi Mezarlığı dolmuş ve şu anda Çakmak Deresi olarak adlandırılan mevkide mezarlığın dışında cenazeler defin edilmektedir. Ancak burası da yetersiz ve elverişsiz durumdadır. İlçemizin çoğunluğunun kullandığı Müdürumum Mezarlığı da neredeyse dolmak üzere olup bu mezarlığın genişletilme gibi bir imkânı yoktur. Çünkü her tarafı yol olup bunun yerine yeni bir mezarlığın tesisine ihtiyaç duyulmaktadır. Eski Mahalle Mezarlığı da neredeyse dolmuş durumdadır. Ancak bu mezarlığın etrafı arazi ile çevrili olup komisyonumuzca da buranın genişletilmesine imkân olduğu, ancak arazi sahibi ile görüşülüp uygun görüldüğü takdirde kamulaştırma yolu ile sağlanabileceği kanaatine varılmıştır. Şeklindeki komisyon raporunun kabul edilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/33 Kararın Tarihi : 10/06/2019 Teslim Alındığı Tarih : 10/06/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :