İÇKİLİ YER BÖLGESİNİN TESPİT EDİLMESİ RAPORU
Tarih : 05-08-2019 414 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 05.08.2019 Karar No. 52 Kararın Konusu İçkili Yer Bölgesi Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mehmet Sinan MENEKŞE, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 05 Ağustos 2019 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.07.2019 tarih ve 2019/03 sayılı “İçkili Yer Bölgesi” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin “İçkili yer bölgesi olarak tespit edilmeyecek yerler” başlıklı 30’uncu maddesi hükümlerine göre; İlçemiz genelinde yapılan incelemelerde yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda ilçemizin Turgut Özal Bulvarı ilçe mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve ekli krokide işaretle gösterilen bölgenin “İçkili Yer Bölgesi” olarak belirlenmesi komisyonca uygun görülmüştür. Şeklindeki komisyon raporunun kabul edilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/33 Kararın Tarihi : 10/06/2019 Teslim Alındığı Tarih : 10/06/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :