MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih : 23-07-2019 420 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 23.07.2019 Karar No. 49 Kararın Konusu Muhtarlıklar Müdürlüğü Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 23 Temmuz 2019 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19.07.2018 tarih ve 185 sayılı “Muhtarlıklar Müdürlüğü” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü. Belediyemizin İdari İş ve İşlemlerinin 30.04.2019 ile 17.05.2019 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından yapılan denetim sonucu; düzenlenen denetim raporunun 4’üncü maddesinde “Muhtarlıklar Müdürlüğü” kurulması gerektiği, bu nedenle İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2015 tarihli ve 2015/8 nolu genelgesinde belirtilen hususların bu müdürlük tarafından yerine getirilmesi amacıyla Belediyemiz bünyesinde “Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün kurulmasına; Bu itibarla; belediyemizin mevcut Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından yürütülen kamulaştırma iş ve işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce, diğer 2886 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yürütülen kira satış iş ve işlemlerinin ise Destek Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Şefliğince idame edilmek üzere; Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün iptal edilerek yerine Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün ihdas edilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/49 Kararın Tarihi : 23/072019 Teslim Alındığı Tarih : 29/07/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :