KADIN PAZARI KURULMASI RAPORU
Tarih : 02-07-2019 452 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 02.07.2019 Karar No. 41 Kararın Konusu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mehmet Sinan MENEKŞE, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 02 Temmuz 2019 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Ekonomik Kalkınma Komisyonunun 21.06.2019 tarih ve 2019/02 sayılı ve “Kadın Pazarı Kurulması” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü. Ekonomik Kalkınma Komisyonunca; 18-21 Haziran 2019 tarihlerinde konu ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur. İlçemizde yaşayan dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil edilmesiamacıyla kadın pazarı kurulması kapsamında belediyemizce ilçemizde kurulan Cuma Pazarının belirli günlerde kadınlara ayrılması, Kadınlarımızın katılımlarının sağlanması ve özellikle maddi durumları elverişsiz olanlara belediyemizce desteklenmesi, Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyan kadınlara bu konuda bilgilendirme yapılması komisyonca uygun görülmüştür. Şeklindeki raporunun kabul edilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/33 Kararın Tarihi : 10/06/2019 Teslim Alındığı Tarih : 10/06/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :