ÇEVRE SAĞLIĞI RAPORU
Tarih : 01-07-2019 442 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 01.07.2019 Karar No. 39 Kararın Konusu Çevre Sağlığı Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mehmet Sinan MENEKŞE, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Çevre ve Sağlık Komisyonunun 21.06.2019 tarih ve 2019/03 sayılı ve “Çevre Sağlığı” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü. Çevre Koruma Haftası olarak kabul edilen 5-11 Haziran tarihleri arasında sosyal mesaj içerikli hazırlanan “Doğayı Korumak, geleceğimizi korumaktır. Geleceğimizi koruyalım” şeklindeki pankart, belediyemizin billboardlarında yayınlandı. Çevre duyarlılığı kazandırmak amacıyla tüm meclis üyeleri ile birlikte belirlenen bir günde çarşı ve caddelerde temizlik çalışmaları yapıldı. Bunların dışında; Belediyemizce ilçemizde daha sağlıklı bir çevrede yaşamak için toplum­da çevre bilincinin oluşması amacıyla da belediyemizce bu tür etkinliklerin arttırılması gerekmektedir, Hava, su ve toprak bir bütündür. Birinin kirlenmesi, diğerlerinin de kirlenmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla havayı, suyu ve toprağı kirletmemeli, çevre temizliği için çaba göstermeli, hepimiz birer gönüllü çevreci olarak çalışmalıyız. Çevre Koruma Haftası süresince ilçemizde büyük küçük demeden çevre bilinci oluşturmaya çalışmalı, temiz hava, temiz toprak ve te­miz suyun canlıların üzerindeki etkilerini anlatan bir takım görsel veya yazılı yayın yapılması komisyonca uygun görülmüştür. Şeklindeki komisyon raporunun kabul edilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/33 Kararın Tarihi : 10/06/2019 Teslim Alındığı Tarih : 10/06/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :