KADIN PAZARI KURULMASI
Tarih : 13-06-2019 441 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 13.06.2019 Karar No. 37 Kararın Konusu Kadın Pazarı Kurulması Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Necla TAMRİŞ-Belediye Başkan Vekili Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 13 Haziran 2019 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Remziye DURAN, Mikail TEMİZ, Delil METİN ve Âdem GÜNEŞ’in meclis başkanlığına sunmuş oldukları “Kadın Pazarı Kurulması” ile ilgili önergeleri incelenerek gereği düşünüldü. İlçemizde yaşayan dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil edilmesiamacıyla bir kadın pazarının kurulması ve bu konunun Ekonomik Kalkınma Komisyonu’na havale edilmesi ve komisyonca hazırlanacak raporun tekrar meclise sunulmasına belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Necla TAMRİŞ KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/37 Kararın Tarihi : 13/06/2019 Teslim Alındığı Tarih : 14/06/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :