TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ
Tarih : 12-06-2019 458 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 12.06.2019 Karar No. 36 Kararın Konusu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Necla TAMRİŞ-Belediye Başkan Vekili Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Remziye DURAN, Kübran ÖZTÜRK, Davut DATUMANİ, Kadri ÇELİK, Mustafa ÖZMEN ve Fırat DUMAN’ın meclis başkanlığına sunmuş oldukları “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” konulu önergeleri incelenerek gereği düşünüldü. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda belediye yönetimine eğitim verilmesini talep ediyor, bu eğitimlerin düzenlenmesi ve eğitimin verilmesi amacıyla gerekli çalışma ve araştırmaların yapılması için konunun Basın, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu’na havale edilmesine ve komisyonca hazırlanacak raporun tekrar meclise sunulmasına belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Necla TAMRİŞ KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/36 Kararın Tarihi : 12/06/2019 Teslim Alındığı Tarih : 14/06/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :