MÜDÜRLÜK YÖNETMELİKLERİ
Tarih : 11-06-2019 409 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 11.06.2019 Karar No. 34 Kararın Konusu Müdürlük Yönetmelikleri Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 11 Haziran 2019 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 141 sayılı ve “Müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü. Belediyemiz hizmet birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluklarına dair hazırlanan yönetmelikler ile ilgili olarak; belediyemizin genel anlamda şeflik ve birimlerinin görev ve dağılımlarının yeniden yapılandırılması planlandığından, konunun sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine meclisçe oy birliğiyle karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/34 Kararın Tarihi : 11/06/2019 Teslim Alındığı Tarih : 14/06/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :