bİLİR KİŞİ SEÇİLMESİ
Tarih : 10-06-2019 445 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 10.06.2019 Karar No. 32 Kararın Konusu Bilirkişi Seçilmesi Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 10 Haziran 2019 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 139 sayılı ve “Bilirkişi Seçilmesi” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü. Diyarbakır İl Kadastro Müdürlüğünce Diyarbakır ORKA-DYB-2 Grup İhale kapsamında ilçemize bağlı bazı mahallelerinde kadastro çalışmaları yapılacağından Bilirkişi Seçilmeleri talep edilmesine müteakip Yazı İşleri Müdürlüğünce bilirkişi olarak görev yapacak kişilere ait bilgi ve belgeler toplanmış, belirlenen şahısların bilirkişi olarak seçilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/32 Kararın Tarihi : 10/06/2019 Teslim Alındığı Tarih : 14/06/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :