İhtisas Komisyonları SEÇİMİ
Tarih : 08-05-2019 476 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 08.05.2019 Karar No. 30 Kararın Konusu İhtisas Komisyonları Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mehmet Sinan MENEKŞE, Hamit PIÇAK Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 08 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’ncü Maddesi doğrultusunda oluşturulan Ekonomik Kalkınma Komisyonu, Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu ile Basın, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin Mayıs 2020’ye kadar bir yıllığına görev yapacak olan İhtisas Komisyonları üyeliklerine nispi temsil yöntemi ile üye belirlenmesine geçildi. Ekonomik Kalkınma Komisyonu için Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Kübran ÖZTÜRK, Necat ARSLAN ve Davut DATUMANİ, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Fırat DUMAN’ın aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Ekonomik Kalkınma Komisyonu üyeliklerine, Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu için Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Remziye DURAN, Mikail TEMİZ ve Delil METİN, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Âdem GÜNEŞ’in aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliklerine, Basın, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu için Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den Kübran ÖZTÜRK, Remziye DURAN, Kadri ÇELİK ve Bedrettin KARABULAK, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Mustafa ÖZMEN’in aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Basın, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/30 Kararın Tarihi : 08/05/2019 Teslim Alındığı Tarih : 10/05/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :