2018 BÜTÇE KESİN HESABI
Tarih : 06-05-2019 384 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 06.05.2019 Karar No. 29 Kararın Konusu 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabı Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mehmet Sinan MENEKŞE, Hamit PIÇAK Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. MADDE 1– 2018 Bütçe Yılı Giderleri cetvelde görüldüğü üzere; 6.253.363,47 TL Personel Giderleri, 971.113,42 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 19.479.298,50 TL Mal ve Hizmet Alımları, 1.593.222,14 TL Cari Transferler, 5.240.281,87 TL Sermaye Giderleri olmak üzere toplam; 33.537.279,40 TL’dir. MADDE 2– Bütçe Yılı Tahsilâtı cetvelde; 1.824.559,31 TL Vergi Gelirleri, 142.235,81 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 27.534.758,81 TL Diğer Gelirler, 2.058.705,40 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam; 31.560.259,33 TL’dir. MADDE 3– Gider bütçesinde yapılan değişikliklerin ilgili karar, tarih ve sayıları ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. MADDE 4– Yılı içinde tahakkuk edipte tahsil edilmeyen 897.493,60 TL’dir. MADDE 5– Yılı içinde harcanmayan 962.720,60 TL ödenek imha edilmiştir. İş bu 2018 bütçe yılı idare kesin hesabı oy birliğiyle kabulüne karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/29 Kararın Tarihi : 06/05/2019 Teslim Alındığı Tarih : 10/05/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :