FAALİYET RAPORU
Tarih : 04-10-2019 452 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 13.04.2019 Karar No. 24 Kararın Konusu 2018 Yılına Ait Faaliyet Raporu Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Kadri ÇELİK–Meclis 1. Başkan Vekili Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mehmet Sinan MENEKŞE, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince hazırlanan 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclislerinin Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 9’uncu Maddesine göre Meclis 1. Başkan Vekili Kadri ÇELİK tarafından meclise sunuldu, açıklamalarda bulundu. 2019 Mali Yılına ait Faaliyet Raporuna yönelik meclis üyelerince söz alan olmadı, akabinde 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (b) bendine göre işaretli oylamaya sunuldu. Meclisçe oy birliğiyle kabulüne karar verildi. BAŞKAN Kadri ÇELİK KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/24 Kararın Tarihi : 13/04/2019 Teslim Alındığı Tarih : 15/04/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :